Hizmetlerimiz

İş Hukuku

Müvekkillerin taraf oldukları işçilik alacakları, tazminat, iş kazaları ile Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklı davalar ve rücu davaları başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı tüm davalarda tarafımızca temsil edilmektedir.

Ticari hayatta aktif rol alan müvekkil şirket veya şahısların kendi bünyelerinde istihdam ettikleri işçiler ile aralarındaki hukuki ilişkiyi, ortaya çıkabilecek olası hukuki ihtilaflar için müvekkillerimiz lehine dizayn etmekteyiz. İşçilerin özlük dosyalarının nasıl tutulması gerektiği, maaş bordoların nasıl tutulması, işveren ve işçi hakları vb. hususlarda hukuki hizmet sağlamaktayız.

 

 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

 

Bu alana ilişkin daha fazla bilgi için sitemizdeki Blog kısmını tıklayarak makalelerimize ulaşabilirsiniz.  Hukuki hizmet almak için, sitemizdeki “Online Hukuk Hizmeti” kısmından tarafımıza ulaşabilir veya İletişim Formunu doldurarak sorunlarınızı bize iletebilirsiniz.

Online Danışmanlık Formu


  Ana Merkez

  Sahrayicedit Mahallesi Güzide Sokak Semiz Apt. No:11 K:5 D:11 (E-yan Yolu) Kadiköy/İstanbul