Hizmetlerimiz

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi durumunda para ile ölçülebilen hak ve borçlarının, yani malvarlığının kimlere ne oranda ve ne şekilde geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmuş bir hukuk dalıdır.

Şafak & Koparan Hukuk Bürosu olarak, 8049 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan miras hukukuna ilişkin aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz:

  • Tenkis ve mirasta iade davaları
  • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
  • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
  • Mirasçılık belgesinin alınması
  • Miras, tenkis ve muvazaa davaları

 

Bu alana ilişkin daha fazla bilgi için sitemizdeki Blog kısmını tıklayarak makalelerimize ulaşabilirsiniz.  Hukuki hizmet almak için, sitemizdeki “Online Hukuk Hizmeti” kısmından tarafımıza ulaşabilir veya İletişim Formunu doldurarak sorunlarınızı bize iletebilirsiniz.

Online Danışmanlık Formu


    Ana Merkez

    Sahrayicedit Mahallesi Güzide Sokak Semiz Apt. No:11 K:5 D:11 (E-yan Yolu) Kadiköy/İstanbul